Praktisk info

Lukkedage:

Klinikken har lukket fredag d. 3. maj, fredag d. 10. maj og fredag d. 17. maj 2024

Ferie:

Sommerferie uge 31 + 32 + 33

I vores feriefravær kan du ved akut behov for lægehjælp kontakte
Lægerne Østergade 24, tlf.nr. 97821777.

Klinikkens hjemmeside:

Her kan du finde information om vores åbningstider, telefontider og meget mere. Af praktiske grunde er det desværre ikke muligt at bestille tid til konsultation via vores hjemmeside. I bedes i stedet kontakte klinikken på tlf. 97836408 for aftale. Ved opringning på vanlige nummer (tlf. 97836408) oplyses endvidere et akut tlf. nummer (tlf. 23278684). Under fanebladet “Log på Selvbetjening” til venstre, kan du:

  • Forny recepter på fast medicin
  • Skrive til lægen
  • Læse beskeder fra lægen.

I hht EU’s databeskyttelsesforordning passer vi på dine data, kig forbi klinikken og få udleveret et eksemplar af vores privatlivspolitik.

OBS. I henhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger, arbejder vi på at begrænse forbruget af afhængighedsskabende og vanedannende medicin. Det betyder, at denne form for medicin: – skal udskrives ved konsultation hos lægen – IKKE kan fornys via E-mail eller over hjemmesidens medicinbestillingsmodul. Du vil naturligvis kunne få recept, så du har medicin, indtil du kan få tid til konsultation hos din læge. Yderligere information ang. dette findes på sundhed.dk.