Velkommen til klinikken

Kære patienter,

Grundet personalemangel i klinikken denne sommer, kan der forekomme ekstra ventetid, både på aftalte konsultationer og ved telefoniske henvendelser.

Vi håber og tror på jeres forståelse og tålmodighed, og gør vores allerbedste for, at I får en god oplevelse – både i klinikken og ved telefonerne.

Mange hilsner personalet og Lone E. Jørgensen

Visitering i klinikken:

Vi oplever et øget behov for at blive tilset hurtigt og har struktureret vores tidssystem således, at der kan gives ”kvik-tider” ved telefonisk henvendelse samme dag til tilstande, der bør ses hurtigt. En ”kvik-tid” er beregnet til en enkelt problemstilling, hvor der så kan lægges en plan for videre opfølgning.

Anden bestilling af tider med tilstande, der ikke skal ses akut (med det samme), kan gives frem i tid. Vi prøver altid på at hjælpe alle, og der vil være en visitering i forhold til, hvor akut eller alvorlig en problemstilling det drejer sig om, og hvor mange tider, der er tilbage på dagen.

Af hensyn til tidsplanen vil vi ved bookingen spørge dig om dit problem/ønske; dette med henblik på at vi bruger hinandens tid bedst muligt. 

Af samme hensyn kan der ikke presses for mange problemstillinger ind i én konsultation. Det giver dels dårligere behandling og journalføring, dels overskridelse af tidsplanen, som går ud over de næste patienter.

Vær venligst opmærksom på, at der IKKE kan efterspørges tider pr. mail korrespondance, og man kan IKKE via mail bede lægen om at blive ringet op.

Konsultation foregår efter forudgående aftale.

Der er normalt afsat 10 – 15 minutter til hver konsultation. Hvis der er flere problemstillinger, end tiden tillader, aftales en ny konsultation. 

HUSK at melde afbud, hvis du bliver forhindret.

Vores telefon kan periodevist være lukket pga. travlhed; her vil en telefonsvarer henvise til et mobilnummer, som kan benyttes ved akut behov for hjælp.

Vær derfor opmærksom på følgende punkter:

Før konsultation er dette vigtigt:

  • Hav dit sygesikringskort med til registrering ved ankomst
  • Gør dig klart, hvad du ønsker hjælp til
  • Praktisk beklædning, hvis du skal undersøges
  • Ved børneundersøgelser kan du med fordel hjælpe børnene af overtøj osv., inden I kaldes ind.

Venteværelset og ventetiden:

Vi har ofte med syge mennesker at gøre, og det er ikke alt, der kan planlægges på forhånd. Det kan medføre, at der er mange mennesker i venteværelset. Her beder vi om forståelse og tålmodighed, hvis der er ventetid pga. akutte problemstillinger – på trods af ovenstående tidsbestillings proces er det ikke alt i en lægepraksis, der kan skemalægges.

Sovemedicin, beroligende medicin og stærk smertestillende medicin:

Disse præparater kan IKKE bestilles via hjemmesiden. Fornyelse af sådanne recepter kræver personligt fremmøde i henhold til anbefalinger fra Styrelsen For Patientsikkerhed.

Blodprøvetagning:

Blodprøvetagning og EKG (hjertekardiogram) foregår på laboratoriet, som ligger i Lemvig Sundhedshus.

Det er nødvendigt at booke tid via www.booking.rm.dk

Hvis du ikke har prøvet at booke tid online før og ønsker hjælp til det, kan du ringe til Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Gødstrup, på tlf.nr. 7843 5500 mellem 8 – 12 og 13 – 14

Det er som hovedregel dit eget ansvar at kontakte klinikken for svar på blodprøver. Svarene foreligger oftest 1 til 2 dage efter blodprøvetagning.

Der kan i særlige tilfælde være lavet en aftale om svar på anden vis.

Det er ligeledes dit ansvar at kontakte klinikken for svar på andre undersøgelser, f.eks. røntgen eller scanning, som du er henvist til herfra. 

Det samme gælder for svar på urindyrkning mv.


Er du en af de 2,5 millioner borgere, som bruger Min Læge-appen?

Så har du måske lagt mærke til, at du nu modtager ydelsesbeskeder, hvis du har været i kontakt med klinikken (og har den nyeste version af appen).

Det betyder: At du får indblik i den kontakt, du har haft med klinikken

At du IKKE SKAL betale for ydelsen/ydelserne.

At du kan se ydelsesbeskeden i appen den første hverdag efter din kontakt med klinikken.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om ydelsesbeskeder under fanen “Journal” i Min Læge-appen (hvis du har den nyeste version af appen). Her kan du også nemt slå notifikationer for ydelsesbeskeder fra.

Praktiserende Lægers Organisation (PLO)